Sakarya Caddesi No:11 Kızılay / Ankara

motivasyon

Motivasyon kelimesinin sözlük anlamı güdülenme olarak açıklanır.

Kişilerin motivasyonu içsel ve dışsal olmak üzere ikiye ayrılır. İç dünyamızın motivasyonu sadece kendi elimizdeyken, dış motivasyon ise tamamıyla dışımızdaki etkenlere ve kişilere bağımlıdır.

İçsel olarak motive olmuş insanlar, içsel açlığa sahiptirler. Bu insanlar başarılı olmak için kendilerini yönetebilirler.

Dışsal motivasyon ise, diğer insanlar aracılığı ile gelen, negatif ve pozitif etkilerde bulunabilen, davranışın tekrarlanma olasılığını artırıp, azaltabilen, maddi ve manevi değerler taşıyabilen güçlendirme veya pekiştirmelerdir. Dışsal ödüller maddi olmayan kaynaklardan gelebilir. Örneğin, takdir edilme, övülme, alkışlanma v.b.

Bir davranışa ödül vermek, o davranışın tekrar ortaya çıkma olasılığını arttırmakta bir pekiştirici olarak rol oynamaktadır. Örneğin; her teşekkürün bir teşvik olması veya  öğrencinin aldığı yüksek not dolayısıyla öğretmeni tarafından övülmesi buna örnektir.  

Güdülenme (motivasyon) öğrenme için gerekli ön şartlardan biridir. Yeterince güdülenmemiş bir öğrenci, öğrenmeye hazır hale gelmemiş demektir. Kişiyi öğrenmeye sevk edecek önemli bir neden olmadıkça öğrenmeye karşı ilgi gelişmez. Bu nedenle asıl sorun öğrenciyi güdülemenin yollarını bulmaktır.

Motivasyon için en önemli ihtiyaç doğru bir hedeftir. Motive edilecek öğrencilerin öncelikle niçin çalıştıkları ve çalışmaları karşılığında onları nelerin  beklediği konusunda belli fikirlerinin olması gerekir. Hedefinin farkında olan öğrenci motivasyon sağlayacak, daha dikkatli davranacak ve zaman içerisinde kendisine güvenmeye başlayacaktır. 

Güdülenmiş ile güdülenmemiş öğrenci davranışları arasında önemli farklar vardır. Güdülenmiş davranışların yönü bellidir, büyük bir enerji ile yapılır. Hareketlerde kararlılık, devamlılık ve ısrar vardır. Motive edilmiş bir davranıştaki hareketler diğerlerine oranla daha organize olmuş, daha yönlendirilmiş bir şekilde cereyan eder. 

Motivasyon eksikliği çoğu zaman ders çalışmadan uzaklaşmayı ve eğitimle ilgili olmayan etkinliklere (arkadaşlarla zaman harcama, telefon görüşmeleri, televizyon izleme gibi) yönelmeyi beraberinde getirir. Bu durumdaki bir öğrenci için ders çalışmak, can sıkıcı bir uğraş haline gelebilir. 

Öğrenmeye karşı istek ve olumlu tutum, öğrenci motivasyonunu etkileyen etkenlerin başında gelir. Motivasyonun öğrenmeyi hızlandırdığı bilinen bir gerçektir. Bir öğrencinin öğrenmesi için kendine güvenmesi, motive olması ve dikkatli davranması gerekmektedir. Motive olmuş bir öğrenci derslerine düzenli katılacak, dersleri dikkatle dinleyecek ve düzenli bir çalışma sergileyecektir. 

Öğretmenlerin öğrencilerin motivasyonlarını sağlamada ve arttırmada rolü büyüktür. Her öğrenci farklı şekilde motive olur. Her öğrencinin öğrenmeye dair   ilgi ve hızı birbirinden farklıdır. Bu anlamda öğretmenin desteğinin  önemi büyüktür.

Karacan Eğitim Kurumlarının tüm öğretmenleri , öğrencilerinin motivasyonunu artıracak ve onların yeteneklerini en iyi şekilde kullanmasını sağlayacak profesyonellerden oluşmaktadır.

Kurumumuzun uzman psikoloğu ve rehber öğretmenlerimiz her an öğrencilerimizle iç içe ve öğrencilerimizi motivasyon açısından da izlemekte ve değerlendirmektedirler.