Sakarya Caddesi No:11 Kızılay / Ankara

kariyer planlama

"Kariyer denilince aklımıza ilk iş hayatı ya da iş hayatında yükselme gelse de Kariyer,“Büyüyünce ne olmak istiyorsun?” sorusunun sorulduğu çocukluk yıllarımızla başlayan ve ömür boyu devam eden bir olgudur."

Kariyer planlamanın ilk ve en önemli adımı ders seçimidir. 10. Sınıf öğrencileri 11. Sınıfa geçtiği zaman okul yaşamlarını ve meslek seçimlerini etkileyecek çok önemli kararlar almaktadır.

Bireylerin yaşamlarında üniversite bölüm seçimleri çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu amaçla Karacan Eğitim Kurumları olarak öncelikle öğrencilerimizin doğru dersleri seçerek eğitim görmelerini ve yeteneklerine uygun mesleği bilinçli olarak seçmelerini amaçlıyoruz.

Karacan Eğitim Kurumları olarak profesyonellerden oluşan öğretmen kadromuz ile öğrencilerimizin kendilerini ve öz yeterliliklerini tanımalarına yönelik test ve envanter uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Uzman danışmanlar eşliğinde öğrencilerimizin doğru ve güncel bilgileri almalarını sağlıyoruz. Tüm bu çalışmalar sonucunda uzman danışmanımız, velilerimiz ve öğrencilerimizin birlikte yapacakları değerlendirmelerle  ders seçimini en doğru ve sağlıklı şekilde gerçekleştiriyoruz.

Ders seçimi sürecinde;

  • “Kendini Değerlendirme” testleri uygulanır.
  •  İhtiyaç doğrultusunda daha fazla bireysel görüşme yapılır.
  •  Seçilecek bölümün ders öğretmenleriyle görüşmeler yapılır.
  • 9.Sınıftan itibaren başlayan kariyer planlama sürecinde öğrencilerimizin kendilerini tanımalarına yönelik çalışmalara ağırlık verilmektedir.Bu çalışmalar süresince
  •  Öğrencilerimiz için sürekli olarak üniversitelerin tanıtımları yapılmaktadır. Bu amaçla üniversitelerle buluşma günleri düzenlenir. Yıl içinde üniversitelerin bölümleri ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.
  •  Velilerimiz ve öğrenci belirli zamanlarda kurumumuza davet edilerek sınav sistemi, alan seçimi, sınav kaygısı, motivasyon ve rehberlik hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.
  •  11. ve 12. Sınıf öğrencilerinin derslerde ve sınavlardaki performansları öğretmenlerimiz tarafından yakından izlenmektedir. İzleme sonuçlarına göre öğrencilerimizle geleceğe yönelik stratejiler oluşturulmaktadır.
  •  12. Sınıf öğrencilerinin seçecekleri mesleklere dair gözlemler yapmalarına, meslekleri tanımalarına ve gerçekçi kararlar oluşturmalarına yardımcı olunur.
  •  12. Sınıf öğrencileri ve aileleriyle yapılan görüşmelerde tercihler konusunda öğrencilerimizin kendilerine uygun seçimler yapmalarına yardımcı olunur.
  •  Tercih yapacak öğrencilerimiz için seçecekleri bölümlerin sadece güncel durumu değil gelecekteki konumları da değerlendirilir. Bu amaçla gelecek yıllardaki kamu ve özel sektörün yetişmiş insan ihtiyaçları, istihdam olanakları birlikte değerlendirilir. Tercihler anlık değil yarınlar için yapılır.